Naj citati | Bogata riznica najlepsih citata, misli, izreka, mudrosti… | Page 2

Skoro dodati citati

Skoro čitani citati

Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podneti, u dobroj meri zavisi od nas. - Ivo Andrić
[Pročitaj dalje...]


Tags: ,

Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živeti. - Ivo Andrić
[Pročitaj dalje...]


Tags: ,

Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo. - Ivo Andrić
[Pročitaj dalje...]


Tags: , ,

..mene zanimaju samo koraci koje sam u svom životu činio kako bih dospeo sebi samome... - Hermann Hesse
[Pročitaj dalje...]


Tags: ,

I najnesretniji život ima svojih sunčanih časova i, pod peskom i kamenjem, svoje sitne cvetiće sreće. - Hermann Hesse
[Pročitaj dalje...]


Tags: , , ,

Ko ne ume da stavi svoj život na kocku nije uistinu ljudsko biće. - Hegel
[Pročitaj dalje...]


Tags: , ,