Samo od ljubavi uči zakone nadahnuća, jer ljubav u tvojoj duši otkriva sve kvalitete. – Muhamed Ikbal

Ljubav je zakon. – Isus Hrist